Pret moet wees

data beskerming

Data beskermingg

1. Beskerming van data in 'n oogopslag

Algemene inligting

Die volgende inligting bied 'n eenvoudige oorsig van wat met u persoonlike data gebeur wanneer u hierdie webwerf besoek. Persoonlike data is alle data waarmee u persoonlik geïdentifiseer kan word. U kan gedetailleerde inligting oor die onderwerp van databeskerming vind in ons verklaring oor die beskerming van inligting onder hierdie teks.

Data-insameling op hierdie webwerf

Wie is verantwoordelik vir die insameling van data op hierdie webwerf?

Die verwerking van data op hierdie webwerf word deur die webwerfoperateur uitgevoer. U kan hul kontakbesonderhede vind in die afdeling Opmerking oor die verantwoordelike liggaam in hierdie verklaring oor die beskerming van data.n.

Hoe versamel ons u data?

Enersyds word u data versamel wanneer u dit aan ons meedeel. Dit kan wees, vir. Gegewens wat u in 'n kontakvorm invul.

Ander data word outomaties of met u toestemming aangeteken wanneer u die webwerf deur ons IT-stelsels besoek. Dit is hoofsaaklik tegniese gegewens, bv. B. Internetblaaier, bedryfstelsel of tyd van die bladsyaansig. Hierdie data word outomaties versamel sodra u hierdie webwerf betree.n.

Waarvoor gebruik ons u data??

Sommige van die data word versamel om te verseker dat die webwerf foutloos is. Ander data kan gebruik word om u gebruikersgedrag te ontleed.

Watter regte het u ten opsigte van u data??

U het die reg om te eniger tyd gratis inligting oor die oorsprong, ontvanger en doel van u gestoorde persoonlike data te ontvang. U het ook die reg om die regstelling of verwydering van hierdie gegewens aan te vra. As u toestemming tot dataverwerking gegee het, kan u hierdie toestemming te eniger tyd vir die toekoms herroep. U het ook die reg om te versoek dat die verwerking van u persoonlike inligting onder sekere omstandighede beperk word. U het ook die reg om 'n klag by die bevoegde toesighoudende owerheid in te dien.

U kan ons te eniger tyd kontak as u verdere vrae het oor die beskerming van data.

Analise-instrumente en instrumente van derdepartyen

As u hierdie webwerf besoek, kan u surfgedrag statisties geëvalueer word. Dit word hoofsaaklik met sogenaamde ontledingsprogramme gedoen.

U kan gedetailleerde inligting oor hierdie ontledingsprogramme vind in die volgende verklaring oor die beskerming van data.

2. Hosting en inhoudleweringsnetwerke CDNN)

Shopify

Ons bied ons webwerf aan by Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland, hierna: Shopify.y“).

Shopify is 'n instrument vir die bou en aanbied van webwerwe. Wanneer u ons webwerf besoek, teken Shopify u IP-adres en inligting oor die toestel en blaaier aan wat u gebruik. Met Shopify word besoekersgetalle, besoekersbronne en kliëntegedrag ook geanaliseer en gebruikersstatistieke geskep. Wanneer jy 'n aankoop op ons webwerf te maak, Shopify versamel ook jou naam, jou e-pos adres, aflewering en faktuur adresse, betaling details en ander data wat verband hou met die aankoop, bv telefoonnommer, bedrag van die verkope gemaak, ens Shopify winkels koekies in jou blaaier vir ontleding.r.

Besonderhede kan gevind word in Shopify se privaatheidsbeleid:https://www.shopify.de/legal/datenschutz.

Shopify word gebruik op grond van Art. 6 Paragraaf 1 letter f AVG. Ons het 'n wettige belang daarin om ons webwerf so betroubaar moontlik aan te bied. As 'n ooreenstemmende toestemming aangevra word, vind die verwerking uitsluitlik plaas op grond van artikel 6, paragraaf 1, lit. 'n AVG; die toestemming kan te eniger tyd herroep word.

Sluiting van 'n kontrak vir bestellingsverwerking

Ons het 'n bestellingsverwerkingskontrak met Shopify gesluit. Dit is 'n kontrak wat deur die wet op databeskerming voorgeskryf word, wat verseker dat Shopify die persoonlike data van ons webwerfbesoekers slegs verwerk in ooreenstemming met ons instruksies en in ooreenstemming met die AVG.

3. Algemene inligting en verpligte inligtingn

data beskerming

Die operateurs van hierdie webwerf neem die beskerming van u persoonlike data baie ernstig op. Ons behandel u persoonlike data vertroulik en in ooreenstemming met die statutêre databeskermingsregulasies en hierdie databeskermingsverklaring.

Wanneer u hierdie webwerf gebruik, word verskillende persoonlike data versamel. Persoonlike data is data waarmee u persoonlik geïdentifiseer kan word. Hierdie verklaring oor die beskerming van data verduidelik watter data ons insamel en waarvoor ons dit gebruik. Dit verduidelik ook hoe en vir watter doel dit gedoen word.

Ons wil daarop wys dat data-oordrag via die internet bv. B. sekuriteitsleemtes kan hê wanneer hulle per e-pos kommunikeer. 'N Volledige beskerming van die data teen toegang deur derde partye is nie moontlik nie.h.

Nota op die verantwoordelike liggaam

Die verantwoordelike instansie vir die verwerking van data op hierdie webwerf is:

RalfChristophKaiser Musiek en Partituur Verlag

Winkel:

www.Kaiser-Filmix.com
Ralf Kaiser
Königschaffhauser Str 14 C
79346 Endingen

Telefoon: 0 76 42 - 92 88 20 8
E-pos: post@kaiser-filmix.de

Verantwoordelike liggaam is die natuurlike of regspersoon wat alleen of saam met ander oor die doeleindes en middele om persoonlike data te verwerk, bv. B. name, e-posadresse, ens. besluit.t.

Stoorperiode

Tensy 'n spesifieke stoorperiode in hierdie verklaring oor die beskerming van data genoem word, sal u persoonlike inligting by ons bly totdat die doel vir die verwerking van data nie meer van toepassing is nie. As u 'n wettige versoek vir skrapping rig of u toestemming vir die verwerking van data herroep, sal u data verwyder word, tensy ons enige ander wettig toelaatbare redes het om u persoonlike data te stoor, byvoorbeeld bewaringstydperke kragtens belasting- of handelsreg; in laasgenoemde geval vind die skrapping plaas nadat hierdie redes nie meer van toepassing is nie.e.

Nota oor data-oordrag na die VSA

Gereedskap van maatskappye in die VSA is op ons webwerf geïntegreer. As hierdie instrumente aktief is, kan u persoonlike data aan die Amerikaanse bedieners van die onderskeie maatskappye deurgegee word. Ons wil daarop wys dat die VSA nie 'n veilige derde land is in die sin van die EU-wetgewing oor databeskerming nie. Amerikaanse maatskappye is verplig om persoonlike data aan veiligheidsowerhede oor te gee sonder dat u as die betrokke persoon regstappe hierteen kan doen. Dit kan dus nie uitgesluit word dat Amerikaanse owerhede, byvoorbeeld geheime dienste, u data verwerk, evalueer en permanent op Amerikaanse bedieners stoor vir moniteringsdoeleindes nie. Ons het geen invloed op hierdie verwerkingsaktiwiteite nie.s.

Herroeping van u toestemming tot dataverwerking

Baie verwerkings van data is slegs moontlik met u uitdruklike toestemming. U kan u toestemming te eniger tyd herroep. Die wettigheid van die dataverwerking wat voor die herroeping uitgevoer is, word deur die herroeping nie beïnvloed nie.

Die reg van beswaar teen die versameling van data in spesiale gevalle sowel as direkte advertensies Art. 21 AVGO)

AS DIE GEGEVENS VERWERK OP DIE BASIS VAN KUNS. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG, U HET TE ENIGE TYD DIE REG OM U TE VERWERKING TE VERWERKING VAN U PERSOONLIKE GEGEWE VIR REDES VIR U SPESIALE SITUASIE; DIT IS OOK VAN TOEPASSING OP PROFILERING GEBASEER OP HIERDIE BEPALINGS. DIE HIERDIE WETLIKE BASIS WAAROP VERWERKING VEREIS WORD, KAN IN HIERDIE PRIVAATHEIDSBELEID VERWYS WORD. AS JY VOORWERP, Ons sal nie langer PROSES JOU BEÏNVLOED PERSOONSGEGEVENS TENSY DIT Ons kan VERPLIGTE REDES VIR DIE VERWERKING wat plaasvind, voer OR voer jou belangstellings, neem, neem, neem, en voer in die styl van. 21 para. 1 AVG.).

INDIEN U PERSOONLIKE GEGEWE VERWERK WORD MET DIE DOEL VAN DIREKTE ADVERTENSIE, HET U DIE REG OM TE ENIGE TYD TE BEWERK TOT DIE VERWERKING VAN PERSOONLIKE GEGEVENS MET DIE DOEL VAN SULKE ADVERTENSIE; DIT IS OOK VAN TOEPASSING OP DIE PROFILERING NA DIE OMVANG IN VERBAND MET SO DIREKTE ADVERTENSIE. AS U betwis, sal u persoonlike data nie langer gebruik word vir die doel van direkte advertensies nie. 21 para. 2 AVG.).

Reg op appèl na die bevoegde toesighoudende owerheidde

In geval van oortredings van die AVG, het die betrokkenes die reg om 'n klag by 'n toesighoudende owerheid in te dien, veral in die lidstaat van hul gewone woonplek, hul werkplek of die plek van die beweerde oortreding. Die reg op appèl bestaan sonder om ander administratiewe of geregtelike remedies te benadeel.

Reg op data-oordraagbaarheidit

U het die reg om data wat ons outomaties verwerk op grond van u toestemming of ter nakoming van 'n kontrak aan u of aan 'n derde in 'n algemene, masjienleesbare formaat te laat oorhandig. As u die direkte oordrag van die data aan 'n ander verantwoordelike persoon versoek, sal dit slegs gedoen word as dit tegnies uitvoerbaar is.

SSL- of TLS-kodering

Om veiligheidsredes en om die oordrag van vertroulike inhoud te beskerm, soos bestellings of navrae wat u as die webwerfoperateur aan ons stuur, gebruik hierdie webwerf SSL- of TLS-kodering. U kan 'n geënkripteerde verbinding herken deur die adreslyn van die blaaier te verander van http: // na https: // en deur die slot-simbool in u blaaierlyn.ile.

As die SSL- of TLS-kodering geaktiveer is, kan die data wat u aan ons oordra, nie deur derde partye gelees word nie.

Geënkripteerde betalingstransaksies op hierdie webwerf

As daar 'n verpligting is om u betalingsbesonderhede aan ons te verskaf nadat u 'n betaalde kontrak aangegaan het. B. Om die rekeningnommer vir direkte debitering te stuur, is hierdie data nodig vir die verwerking van betalings.t.

Betalingstransaksies met Visa / MasterCard en direkte debitering word uitsluitlik via 'n geënkripteerde SSL- of TLS-verbinding gedoen. U kan 'n geënkripteerde verbinding herken deur die adreslyn van die blaaier te verander van http: // na https: // en deur die slot-simbool in u blaaierlyn.zeile.

Met geïnkripteerde kommunikasie kan u betalingsdata wat u aan ons stuur, nie deur derde partye gelees word nie.

Inligting, skrap en regstel

Binne die raamwerk van die toepaslike wetlike bepalings het u die reg om gratis inligting oor u gestoorde persoonlike data, hul oorsprong en ontvanger en die doel van die verwerking van data te verkry, en, indien nodig, die reg om hierdie gegewens reg te stel of te verwyder. U kan ons te eniger tyd kontak as u verdere vrae het oor die onderwerp van persoonlike data.

Reg op beperking van verwerking

U het die reg om te vra dat die verwerking van u persoonlike inligting beperk word. U kan ons te eniger tyd vir hierdie doel kontak. Die reg tot verwerking van die verwerking bestaan in die volgende gevalle:

  • As u die akkuraatheid van u persoonlike inligting wat ons gestoor het, betwis, het ons gewoonlik tyd nodig om dit na te gaan. Vir die duur van die tjek het u die reg om te vra dat die verwerking van u persoonlike inligting beperk word.
  • As die verwerking van u persoonlike data onwettig plaasgevind het, kan u die beperking van die dataverwerking versoek in plaas van die skrapping.
  • As ons u persoonlike inligting nie meer nodig het nie, maar u benodig om regseise uit te oefen, te verdedig of aan te voer, het u die reg om te vra dat die verwerking van u persoonlike data beperk word in plaas van dat dit verwyder word.
  • As u 'n beswaar ingedien het ooreenkomstig art. 21 paragraaf 1 van die AVG, moet u belange en ons s'n opgeweeg word. Solank dit nog nie duidelik is wie se belange die oorhand het nie, het u die reg om te vra dat die verwerking van u persoonlike inligting beperk word.

As u die verwerking van u persoonlike gegewens beperk het, mag hierdie gegewens slegs met u toestemming gestoor word, of vir die instelling, uitoefening of verdediging van regseise of vir die beskerming van die regte van 'n ander natuurlike of regspersoon of om redes van openbare belang van die Europese Unie of 'n lidstaat.n.

Beswaar teen advertensie-e-posse

Hiermee maak ons beswaar teen die gebruik van die kontakdata wat gepubliseer word binne die raamwerk van die afdrukverpligting vir die stuur van ongevraagde advertensie- en inligtingsmateriaal. Die operateurs van die bladsye behou uitdruklik die reg voor om regstappe te neem in die geval van ongevraagde stuur van advertensie-inligting, soos spam-e-posse.

4. Data-insameling op hierdie webwerf

Koekies

Ons webwerf gebruik sogenaamde koekies. Koekies is klein tekslêers en veroorsaak geen skade aan u toestel nie. Dit word tydelik vir die duur van 'n sessie of permanente koekies op u toestel gestoor. Sessiekoekies word outomaties na u besoek uitgevee. Permanente koekies bly op u terminale toestel gestoor totdat u dit self uitvee of u webblaaier dit outomaties verwyder.folgt.

In sommige gevalle kan koekies van derdeparty-ondernemings ook op u toestel gestoor word wanneer u ons webwerf betree. Dit stel ons of u in staat om sekere dienste van die derde party te gebruik, byvoorbeeld koekies vir die verwerking van betalingsdienste.en).

Koekies het verskillende funksies. Talle koekies is tegnies nodig omdat sekere webwerffunksies nie daarsonder sal werk nie, bv. Die inkopiemandjie-funksie of die vertoon van video's. Ander koekies word gebruik om gebruikersgedrag te evalueer of om advertensies te vertoon.n.

Koekies, die koekies wat nodig is om die elektroniese kommunikasieproses uit te voer of funksionele koekies om sekere funksies te verskaf wat u wil hê, bv. B. vir die inkopiemandjie-funksie of om die webwerf te optimaliseer, bv. Koekies vir die meting van die webgehoor word vereis, word op grond van Art. 6 par. 1 letter f AVG gestoor, tensy 'n ander wettige grondslag gespesifiseer word. Die webwerf-operateur het 'n wettige belang in die bewaring van koekies vir die tegnies foutlose en geoptimaliseerde dienslewering. Indien toestemming tot die stoor van koekies aangevra word, word die betrokke koekies uitsluitlik gestoor op grond van hierdie toestemming, art. 6 paragraaf 1, lit. 'n AVG; die toestemming kan te eniger tyd herroep word.rrufbar.

U kan u blaaier so instel dat u ingelig word oor die instelling van koekies en slegs koekies in individuele gevalle toelaat, die aanvaarding van koekies vir sekere gevalle of in die algemeen uitsluit en die outomatiese verwydering van koekies aktiveer wanneer u die blaaier sluit. As u koekies deaktiveer, kan die funksionaliteit van hierdie webwerf beperk word.

In soverre koekies deur derdeparty-maatskappye gebruik word of vir ontledingsdoeleindes, sal ons u afsonderlik hiervan in kennis stel in die konteks van hierdie databeskermingsverklaring en, indien nodig, u toestemming vra.

Koekie toestemming met die verskaffer van toestemmingsbestuurders

Ons webwerf maak gebruik van die tegnologie vir koekie-toestemming van die verskaffer van toestemmingsbestuurders om u toestemming te verkry vir die stoor van sekere koekies op u toestel en om dit te dokumenteer in ooreenstemming met die databeskermingsregulasies. Die verskaffer van hierdie tegnologie is Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Swede, webwerf:https://www.consentmanager.de (hierna verskaffer van toestemmingsbestuurders.“).

Wanneer u ons webwerf betree, word daar 'n verbinding gemaak met die bedieners van die verskaffer van toestemmingsbestuurders om u toestemming en ander verklarings rakende die gebruik van koekies te verkry. Die verskaffer van toestemmingsbestuurders stoor dan 'n koekie in u blaaier om die gegewe toestemming of die herroeping daarvan toe te ken. Die data wat op hierdie manier versamel word, word gestoor totdat u ons versoek om dit te skrap, die verskaffer-koekie vir toestemmingsbestuurders self uit te vee of die doel vir data-stoor nie meer van toepassing is nie. Verpligte statutêre retensievereistes bly nie beïnvloed nie.

Die verskaffer van toestemmingsbestuurders word gebruik om die wetlik vereiste toestemming vir die gebruik van koekies te verkry. Die wettige basis hiervoor is Artikel 6 Paragraaf 1 Klousule 1 lit. c AVG.

Bestellingsverwerkingskontrak

Ons het 'n bestellingsverwerkingskontrak met die verskaffer van toestemmingsbestuurders gesluit. Dit is 'n kontrak wat deur die wet op databeskerming voorgeskryf word, wat verseker dat die verskaffer van toestemmingsbestuurders die persoonlike data van ons webwerfbesoekers slegs in ooreenstemming met ons instruksies en in ooreenstemming met die AVG verwerk.

Bedienerloglêers

Die webwerfverskaffer versamel en stoor outomaties inligting in sogenaamde bedienerloglêers wat u blaaier outomaties aan ons stuur. Hierdie is:

  • Blaaier tipe en blaaier weergawe
  • bedryfstelsel gebruik
  • Verwyser-URL
  • Gasheernaam van die rekenaar wat toegang verkry
  • Tyd van die bedienerversoek
  • IP adres

Hierdie data word nie met ander databronne gekombineer nie.

Hierdie gegewens word versamel op grond van art. 6 paragraaf 1, lit. f AVG. Die webwerfoperateur het 'n wettige belang in die tegnies foutlose aanbieding en optimalisering van sy webwerf. Vir hierdie doel moet die bedienerloglêers aangeteken word..

Kontak Vorm

As u navrae aan ons stuur met behulp van die kontakvorm, sal u inligting vanaf die navraagvorm, insluitend die kontakbesonderhede wat u daar verstrek het, deur ons geberg word vir die verwerking van die navraag en in die geval van opvolgvrae. Ons gee hierdie data nie deur sonder u toestemming nie.

Hierdie data word verwerk op grond van artikel 6 (1) (b) AVG, mits u versoek verband hou met die uitvoering van 'n kontrak of nodig is om maatreëls voor die kontrak uit te voer. In alle ander gevalle is die verwerking gebaseer op ons regmatige belang in die effektiewe verwerking van die navrae wat aan ons gestuur is, art. 6 par. 1 lit. f AVG of op u toestemming. Art. 6 par. 1 lit. 'n DSGVO indien versoek. .rde.

Die data wat u in die kontakvorm invoer, sal by ons bly totdat u ons vra om dit te skrap, u toestemming tot stoor herroep of die doel vir datastoor nie meer van toepassing is nie. B. nadat u versoek verwerk is. Verpligte wettige bepalings, veral bewaringstydperke, bly nie beïnvloed nie.hrt.

Navrae per e-pos, telefoon of faks

As u ons per e-pos, telefoon of faks kontak, sal u versoek, insluitend alle persoonlike inligting wat daaruit voortspruit, naam, versoek, gestoor en verwerk word vir die doel om u versoek te verwerk. Ons gee hierdie data nie deur sonder u toestemming nie.r.

Hierdie data word verwerk op grond van artikel 6 (1) (b) AVG, mits u versoek verband hou met die uitvoering van 'n kontrak of nodig is om maatreëls voor die kontrak uit te voer. In alle ander gevalle is die verwerking gebaseer op ons regmatige belang in die effektiewe verwerking van die navrae wat aan ons gestuur is, art. 6 par. 1 lit. f AVG of op u toestemming. Art. 6 par. 1 lit. 'n DSGVO indien versoek. .rde.

Die data wat u via kontakversoeke aan ons stuur, sal by ons bly totdat u ons vra om dit te skrap, u toestemming tot die stoor herroep of die doel vir die stoor van data nie meer van toepassing is nie. B. nadat u versoek verwerk is. Verpligte wettige bepalings, veral wettige bewaringstydperke, bly nie beïnvloed nie.hrt.

Kommunikasie via WhatsApp

Ons gebruik die kitsboodskapdiens WhatsApp om met ons klante en ander derde partye te kommunikeer. Die verskaffer is WhatsApp Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Kommunikasie vind plaas via end-to-end-kodering, peer-to-peer, wat voorkom dat WhatsApp of ander derde partye toegang tot die kommunikasie-inhoud verkry. WhatsApp ontvang egter toegang tot metadata wat tydens die kommunikasieproses ontstaan, bv. Sender, ontvanger en tyd. Ons wil ook daarop wys dat WhatsApp sê dat hy persoonlike data van sy gebruikers met sy Amerikaanse moedermaatskappy Facebook deel. Verdere besonderhede oor dataverwerking kan gevind word in WhatsApp se privaatheidsbeleid by:er: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsApp word gebruik op grond van ons wettige belang in die vinnigste en doeltreffendste kommunikasie moontlik met klante, belangstellendes en ander sake- en kontraktuele vennote, art. 6 par. 1 S. 1 lit. Indien 'n ooreenstemmende toestemming aangevra is, vind die verwerking van data uitsluitlik op grond van die toestemming plaas; dit kan te eniger tyd ingetrek word met ingang vir die toekoms.r.

Die kommunikasie-inhoud wat tussen en op WhatsApp uitgeruil word, bly by ons totdat u ons versoek om dit te skrap, u toestemming tot stoor herroep of die doel vir stoor van data nie meer van toepassing is nie. B. nadat u versoek verwerk is. Verpligte wettige bepalings, veral bewaringstydperke, bly nie beïnvloed nie.hrt.

Ons gebruik WhatsApp in die WhatsApp Business-variant.“.

Die data-oordrag na die VSA is gebaseer op die standaard kontraktuele bepalings van die EU-kommissie. Besonderhede kan hier gevind word:https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum.

Ons het ons WhatsApp-rekeninge so ingestel dat daar geen outomatiese datavergelyking met die adresboek op die slimfone in gebruik is nie.

Ons het 'n bestellingsverwerkingskontrak met WhatsApp gesluit.

Zoho CRM

Ons gebruik Zoho CRM op hierdie webwerf. Die verskaffer is Zoho Corporation Pvt. Bpk., Estancia IT Park, plot nr. 140 151, GST Road, Vallancherry Village, Chengalpattu Taluk, distrik Kanchipuram 603 202, Indië hierna Zoho CRM.M“).

Zoho CRM stel ons in staat om onder meer bestaande en potensiële klante en klantekontakte te bestuur en om verkoops- en kommunikasieprosesse te organiseer. Die gebruik van die CRM-stelsel stel ons ook in staat om ons kliëntverwante prosesse te ontleed en te optimaliseer. Die kliëntedata word op die Zoho CRM-bedieners gestoor. Besonderhede oor die funksies van Zoho CRM kan hier gevind word:https://www.zoho.com/de/crm/help/getting-started/key-features.html.

Zoho CRM word gebruik op grond van artikel 6 paragraaf 1 letter f AVG. Die webwerfoperateur het 'n wettige belang in die doeltreffendste moontlike klantebestuur en klantekommunikasie. As 'n ooreenstemmende toestemming aangevra word, vind die verwerking uitsluitlik plaas op grond van artikel 6, paragraaf 1, lit. 'n AVG; die toestemming kan te eniger tyd herroep word.

Die oordrag van data na derde lande buite die Europese Unie is gebaseer op die standaard kontraktuele bepalings van die EU-kommissie. Besonderhede kan hier gevind word:https://www.zoho.com/privacy/dpa/DPA_zoho_com.pdf.

Vir meer besonderhede, sien die Zoho CRM-privaatheidsbeleid:https://www.zoho.com/privacy.html enhttps://www.zoho.com/gdpr.html.

Bestellingsverwerkingskontrak

Ons het 'n bestellingsverwerkingskontrak met Zoho CRM. Dit is 'n kontrak wat deur die wet op die beskerming van data voorgeskryf word, wat verseker dat Zoho CRM die persoonlike data van ons webwerfbesoekers slegs in ooreenstemming met ons instruksies en in ooreenstemming met die AVG verwerk.

Registrasie op hierdie webwerf

U kan op hierdie webwerf registreer om addisionele funksies op die webwerf te gebruik. Ons gebruik die gegewens wat vir hierdie doel ingevoer is, slegs vir die doel om die betrokke aanbod of diens waarvoor u geregistreer het, te gebruik. Die verpligte inligting wat tydens registrasie aangevra word, moet volledig verstrek word. Andersins verwerp ons die registrasie.

Vir belangrike veranderinge, byvoorbeeld in die omvang van die aanbod of vir tegnies noodsaaklike veranderinge, gebruik ons die e-posadres wat tydens registrasie verstrek word om u op hierdie manier in kennis te stel.

Die verwerking van die gegewens wat tydens die registrasie ingevoer is, vind plaas met die doel om die gebruiksverhouding wat deur die registrasie tot stand gebring is, te implementeer en, indien nodig, vir die aanvang van verdere kontrakte Art. 6 Abs. 1 letter b AVG.).

Die gegewens wat tydens registrasie aangeteken is, sal deur ons geberg word solank u op hierdie webwerf geregistreer is en dan verwyder word. Wettige bewaringstydperke bly nie beïnvloed nie.

5. Sosiale media

Facebook plugins soos & deel knoppien)

Inproppe van die sosiale netwerk Facebook is op hierdie webwerf geïntegreer. Die verskaffer van hierdie diens is Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook sal die versamelde data egter ook na die VSA en ander derde lande oorgedra word.

U kan die Facebook-invoegtoepassings herken aan die Facebook-logo of die Like-knoppie op hierdie webwerf. U kan hier 'n oorsig van die Facebook-inproppe vind:hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/localede_DEDE.

Wanneer u hierdie webwerf besoek, word 'n direkte verbinding tussen u blaaier en die Facebook-bediener via die inprop tot stand gebring. Facebook ontvang die inligting dat u hierdie webwerf met u IP-adres besoek het. As u op die Facebook Like-knoppie klik terwyl u by u Facebook-rekening aangemeld is, kan u die inhoud van hierdie webwerf aan u Facebook-profiel koppel. Dit stel Facebook in staat om u besoek aan hierdie webwerf aan u gebruikersrekening toe te ken. Ons wil daarop wys dat ons, as die verskaffer van die bladsye, geen kennis dra van die inhoud van die versende data of die gebruik daarvan deur Facebook nie. U kan meer inligting hieroor vind in Facebook se privaatheidsbeleid by:: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

As u nie wil hê dat Facebook u besoek aan hierdie webwerf aan u Facebook-gebruikersrekening kan toewys nie, meld u asseblief aan by u Facebook-gebruikersrekening.

Die Facebook-invoegtoepassings word gebruik op grond van art. 6 paragraaf 1, lit. f AVG. Die webwerf-operateur het 'n wettige belang in die wydste moontlike sigbaarheid in sosiale media. As 'n ooreenstemmende toestemming aangevra word, vind die verwerking uitsluitlik plaas op grond van artikel 6, paragraaf 1, lit. 'n AVG; die toestemming kan te eniger tyd herroep word.

In soverre persoonlike data op ons webwerf versamel word met behulp van die instrument wat hier beskryf word en aan Facebook gestuur word, is ons en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gesamentlik verantwoordelik vir hierdie dataverwerking, Art 26 AVG. Die gesamentlike verantwoordelikheid is beperk tot die versameling van die data en die oordrag daarvan na Facebook. Die verwerking wat Facebook na die deurstuur uitgevoer het, is nie deel van die gesamentlike verantwoordelikheid nie. Die verpligtinge wat ons gesamentlik het, is uiteengesit in 'n ooreenkoms oor gesamentlike verwerking. Die bewoording van die ooreenkoms kan gevind word by:: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens hierdie ooreenkoms is ons verantwoordelik vir die verskaffing van inligting oor die beskerming van data wanneer u die Facebook-instrument gebruik en om die instrument op ons webwerf te implementeer op 'n manier wat veilig is onder die wet op databeskerming. Facebook is verantwoordelik vir die datasekuriteit van Facebook-produkte. Regte van betrokkenes, byvoorbeeld versoeke om inligting rakende die data wat op Facebook verwerk word, kan direk op Facebook aangevoer word. As u u data-onderwerp-regte by ons beweer, is ons verplig om dit aan Facebook deur te stuur.n.

Die data-oordrag na die VSA is gebaseer op die standaard kontraktuele bepalings van die EU-kommissie. Besonderhede kan hier gevind word:https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 enhttps://www.facebook.com/policy.php.

Twitter-inprop

Funksies van die Twitter-diens is op hierdie webwerf geïntegreer. Hierdie funksies word aangebied deur Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland. Deur Twitter en die retweet-funksie te gebruik, word die webwerwe wat u besoek, aan u Twitter-rekening gekoppel en aan ander gebruikers bekend gemaak. Hierdie data word ook aan Twitter oorgedra. Ons wil daarop wys dat ons, as die verskaffer van die webwerf, geen kennis dra van die inhoud van die versende data of hoe dit deur Twitter gebruik word nie. Verdere inligting kan gevind word in Twitter se verklaring oor databeskerming op:: https://twitter.com/de/privacy.

Die Twitter-invoegtoepassing word gebruik op grond van Art.6 Paragraaf 1 lit. Die webwerf-operateur het 'n wettige belang in die wydste moontlike sigbaarheid in sosiale media. As 'n ooreenstemmende toestemming aangevra word, vind die verwerking uitsluitlik plaas op grond van artikel 6, paragraaf 1, lit. 'n AVG; die toestemming kan te eniger tyd herroep word.

Die data-oordrag na die VSA is gebaseer op die standaard kontraktuele bepalings van die EU-kommissie. Besonderhede kan hier gevind word:https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

U kan u databeskermingsinstellings op Twitter verander in die rekeninginstellings onderhttps://twitter.com/account/settings om te verander.

Instagram-inprop

Funksies van die Instagram-diens is op hierdie webwerf geïntegreer. Hierdie funksies word aangebied deur Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

As u by u Instagram-rekening aangemeld is, kan u die inhoud van hierdie webwerf aan u Instagram-profiel koppel deur op die Instagram-knoppie te klik. Dit stel Instagram in staat om u besoek aan hierdie webwerf aan u gebruikersrekening toe te ken. Ons wil daarop wys dat ons, as die verskaffer van die bladsye, geen kennis dra van die inhoud van die data wat gestuur word of die gebruik daarvan deur Instagram nie.

Die bewaring en ontleding van die data vind plaas op grond van artikel 6, paragraaf 1 letter f AVG. Die webwerf-operateur het 'n wettige belang in die wydste moontlike sigbaarheid in sosiale media. As 'n ooreenstemmende toestemming aangevra word, vind die verwerking uitsluitlik plaas op grond van artikel 6, paragraaf 1, lit. 'n AVG; die toestemming kan te eniger tyd herroep word.

In soverre persoonlike data op ons webwerf versamel word met behulp van die instrument wat hier beskryf word en aan Facebook of Instagram gestuur word, is ons en Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gesamentlik verantwoordelik vir hierdie dataverwerking Art. 26 BBP. Die gesamentlike verantwoordelikheid is uitsluitlik beperk tot die versameling van die data en die oordrag daarvan na Facebook of Instagram. Die verwerking deur Facebook of Instagram na die deurstuur is nie deel van die gesamentlike verantwoordelikheid nie. Die verpligtinge wat ons gesamentlik het, is uiteengesit in 'n ooreenkoms oor gesamentlike verwerking. Die bewoording van die ooreenkoms kan gevind word by:: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens hierdie ooreenkoms is ons verantwoordelik vir die verskaffing van inligting oor die beskerming van data wanneer u die Facebook- of Instagram-instrument gebruik, en vir die implementering van die instrument op ons webwerf op 'n manier wat veilig is onder die wet op databeskerming. Facebook is verantwoordelik vir die datasekuriteit van Facebook- en Instagram-produkte. Regte van betrokkenes, byvoorbeeld versoeke om inligting rakende die data wat op Facebook of Instagram verwerk word, kan direk op Facebook aangevoer word. As u u data-onderwerp-regte by ons beweer, is ons verplig om dit aan Facebook deur te stuur.n.

Die data-oordrag na die VSA is gebaseer op die standaard kontraktuele bepalings van die EU-kommissie. Besonderhede kan hier gevind word:https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,https://help.instagram.com/519522125107875 enhttps://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

U kan meer inligting hieroor vind in Instagram se privaatheidsbeleid:https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr-inprop

Hierdie webwerf gebruik knoppies van die Tumblr-diens. Die verskaffer is Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, VSA.

Met hierdie knoppies kan u 'n boodskap of 'n bladsy op Tumblr deel of die verskaffer op Tumblr volg. As u een van ons webwerwe besoek met die Tumblr-knoppie, is daar 'n direkte verbinding met die Tumblr-bedieners. Ons het geen invloed op die hoeveelheid data wat Tumblr met behulp van hierdie inprop versamel en oordra nie. Volgens die huidige status word die IP-adres van die gebruiker en die URL van die betrokke webwerf versend.

Die bewaring en ontleding van die data vind plaas op grond van artikel 6, paragraaf 1 letter f AVG. Die webwerf-operateur het 'n wettige belang in die wydste moontlike sigbaarheid in sosiale media. As 'n ooreenstemmende toestemming aangevra word, vind die verwerking uitsluitlik plaas op grond van artikel 6, paragraaf 1, lit. 'n AVG; die toestemming kan te eniger tyd herroep word.

Verdere inligting kan gevind word in Tumblr se privaatheidsbeleid by:https://www.tumblr.com/privacy/de.

Pinterest-inprop

Op hierdie webwerf gebruik ons sosiale invoegtoepassings van die sosiale netwerk Pinterest, wat bestuur word deur Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

As u 'n bladsy oproep wat so 'n inprop bevat, maak u blaaier 'n direkte verbinding met die Pinterest-bedieners. Die inprop stuur logdata na die Pinterest-bediener in die VSA. Hierdie logdata kan u IP-adres bevat, die adres van die besoekte webwerwe, wat ook Pinterest-funksies bevat, die tipe en instellings van die blaaier, die datum en tyd van die versoek, u gebruik van Pinterest en koekies.

Die bewaring en ontleding van die data vind plaas op grond van artikel 6, paragraaf 1 letter f AVG. Die webwerf-operateur het 'n wettige belang in die wydste moontlike sigbaarheid in sosiale media. As 'n ooreenstemmende toestemming aangevra word, vind die verwerking uitsluitlik plaas op grond van artikel 6, paragraaf 1, lit. 'n AVG; die toestemming kan te eniger tyd herroep word.

Verdere inligting oor die doel, omvang en verdere verwerking en gebruik van die data deur Pinterest, sowel as u regte en opsies om u privaatheid te beskerm, kan gevind word in die databeskermingsinligting van Pinterest:https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. Analise-instrumente en advertering

Google-advertensies

Die webwerf-operateur gebruik Google Ads. Google Ads is 'n aanlyn-advertensieprogram van Google Ireland Limited Google, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.and.

Google Ads stel ons in staat om advertensies in die Google-soekenjin of op derdeparty-webwerwe te vertoon as die gebruiker sekere soekterme in die trefwoordtelling van Google invoer. Verder kan geteikende advertensies gespeel word op grond van die gebruikersdata wat beskikbaar is op Google, bv. Liggingsdata en belangstellings, teikengroep-teiken. As webwerfoperateur kan ons hierdie data kwantitatief evalueer, byvoorbeeld deur te ontleed watter soekterme daartoe gelei het dat ons advertensies vertoon is en hoeveel advertensies tot die ooreenstemmende klik gelei het.haben.

Die gebruik van Google Ads is gebaseer op artikel 6, paragraaf 1 letter f van AVG. Die webwerfoperateur het 'n legitieme belang om sy diensprodukte so effektief moontlik te bemark.

Die data-oordrag na die VSA is gebaseer op die standaard kontraktuele bepalings van die EU-kommissie. Besonderhede kan hier gevind word:https://policies.google.com/privacy/frameworks enhttps://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense is nie gepersonaliseer niet)

Hierdie webwerf gebruik Google AdSense, 'n diens vir die integrasie van advertensies. Die verskaffer is Google Ireland Limited Google, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.and.

Ons gebruik Google AdSense in 'n nie-gepersonaliseerde modus. In teenstelling met die gepersonaliseerde modus, is die advertensies dus nie gebaseer op u vorige gebruikersgedrag nie en word geen gebruikersprofiel vir u geskep nie. In plaas daarvan word sogenaamde konteksinligting gebruik wanneer u die advertensie kies. Die geselekteerde advertensies is byvoorbeeld gebaseer op u ligging, die inhoud van die webwerf waarop u is of u huidige soekterme. U kan meer te wete kom oor die verskille tussen gepersonaliseerde en nie-gepersonaliseerde teikening met Google AdSense by:er: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Let daarop dat koekies of soortgelyke herkenningstegnologieë, byvoorbeeld toestellevingerafdrukke, ook gebruik kan word as u Google Adsense in 'n nie-gepersonaliseerde modus gebruik. Volgens Google word dit gebruik om bedrog en misbruik te bekamp.t.

AdSense word gebruik op grond van artikel 6, paragraaf 1 letter f AVG. Die webwerfoperateur het 'n legitieme belang om sy webwerf so effektief moontlik te bemark. As 'n ooreenstemmende toestemming aangevra word, vind die verwerking uitsluitlik plaas op grond van artikel 6, paragraaf 1, lit. 'n AVG; die toestemming kan te eniger tyd herroep word.

Die data-oordrag na die VSA is gebaseer op die standaard kontraktuele bepalings van die EU-kommissie. Besonderhede kan hier gevind word:https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

U kan u advertensie-instellings self aanpas in u gebruikersrekening. Om dit te doen, klik op die volgende skakel en meld aan:https://adssettings.google.com/authenticated.

U kan meer inligting oor Google se advertensietegnologieë hier vind:https://policies.google.com/technologies/ads enhttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google-omskakelingsnasporing

Hierdie webwerf gebruik Google Conversion Tracking. Die verskaffer is Google Ireland Limited Google, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.and.

Met behulp van Google-omskakelingsnasporing kan ons en Google besef of die gebruiker sekere aksies uitgevoer het. Ons kan byvoorbeeld evalueer op watter knoppies op ons webwerf gereeld gekyk word en watter produkte veral gekyk of gekoop is. Hierdie inligting word gebruik om suksesstatistieke te genereer. Ons vind uit die totale aantal gebruikers wat op ons advertensies geklik het en watter optrede hulle gedoen het. Ons ontvang geen inligting waarmee ons die gebruiker persoonlik kan identifiseer nie. Google gebruik self koekies of vergelykbare herkenningstegnologieë vir identifikasie.

Die gebruik van Google Conversion Tracking is gebaseer op art. 6 paragraaf 1, lit. f AVG. Die webwerf-operateur het 'n wettige belang daarin om gebruikersgedrag te ontleed ten einde sy webwerf en advertensies te optimaliseer. As 'n ooreenstemmende toestemming gevra word z. As u byvoorbeeld toestemming gee vir die stoor van koekies, vind verwerking uitsluitlik plaas op grond van artikel 6 (1) (a) AVG; die toestemming kan te eniger tyd herroep word.r.

U kan meer inligting oor Google Conversion Tracking vind in die Google-privaatheidsbeleid:https://policies.google.com/privacyhldede.

Google DoubleClick

Hierdie webwerf gebruik Google DoubleClick-funksies. Die verskaffer is Google Ireland Limited Google, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna DoubleClick.Click“).

DoubleClick word gebruik om belangstellingsgebaseerde advertensies in die hele Google-advertensienetwerk te wys. Met behulp van DoubleClick kan die advertensies aangepas word vir die belange van die onderskeie kyker. Ons advertensies kan byvoorbeeld vertoon word in Google-soekresultate of in advertensiebanniere wat aan DoubleClick gekoppel is.

Om belangstellingsgebaseerde advertensies aan gebruikers te kan vertoon, moet DoubleClick die onderskeie kyker herken en die webwerwe wat hy besoek het, kliek en ander inligting oor gebruikersgedrag kan toewys. Vir hierdie doel gebruik DoubleClick koekies of soortgelyke herkenningstegnologieë, byvoorbeeld vingerafdruk van toestelle. Die versamelde inligting word saamgevoeg in 'n skuilnaamgebruikersprofiel om belangstellingsgebaseerde advertensies aan die betrokke gebruiker te vertoon.n.

Google DoubleClick word gebruik in die belang van gerigte advertensies. Dit verteenwoordig 'n wettige belang in die sin van artikel 6 (1) (f) AVG. As u byvoorbeeld toestemming gee vir die stoor van koekies, vind verwerking uitsluitlik plaas op grond van artikel 6 (1) (a) AVG; die toestemming kan te eniger tyd herroep word.r.

Raadpleeg die volgende skakels vir meer inligting oor hoe u beswaar kan maak teen die advertensies wat deur Google vertoon word:https://policies.google.com/technologies/ads enhttps://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook-pixel

Hierdie webwerf gebruik die aksiepixels van Facebook om die omskakeling te meet. Die verskaffer van hierdie diens is Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook sal die versamelde data egter ook na die VSA en ander derde lande oorgedra word.

Op hierdie manier kan die gedrag van die besoekers opgevolg word nadat hulle na die webwerf van die verskaffer herlei is deur op 'n Facebook-advertensie te klik. Dit laat die effektiwiteit van Facebook-advertensies toe vir statistiese en marknavorsingsdoeleindes, en toekomstige reklamemaatreëls word geoptimaliseer.

Die data wat versamel is, is anoniem vir ons as die operateur van hierdie webwerf; ons kan geen gevolgtrekkings maak oor die identiteit van die gebruikers nie. Die data word egter deur Facebook gestoor en verwerk sodat 'n verbinding met die onderskeie gebruikersprofiel moontlik is en Facebook die data vir sy eie advertensiedoeleindes gebruik, in ooreenstemming met dieFacebook-gebruiksbeleid vir data kan gebruik. Dit stel Facebook in staat om advertensies op Facebook-bladsye sowel as buite Facebook te plaas. As die webwerfoperateur kan ons nie die gebruik van die data beïnvloed nie.

Die gebruik van Facebook-pixels is gebaseer op art. 6 par. 1 lit. f AVG. Die webwerfoperateur het 'n wettige belang in effektiewe reklamemaatreëls, insluitend sosiale media. As 'n ooreenstemmende toestemming gevra word z. As u byvoorbeeld toestemming gee vir die stoor van koekies, vind verwerking uitsluitlik plaas op grond van artikel 6 (1) (a) AVG; die toestemming kan te eniger tyd herroep word.r.

Die data-oordrag na die VSA is gebaseer op die standaard kontraktuele bepalings van die EU-kommissie. Besonderhede kan hier gevind word:https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum enhttps://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

In soverre persoonlike data op ons webwerf versamel word met behulp van die instrument wat hier beskryf word en aan Facebook gestuur word, is ons en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gesamentlik verantwoordelik vir hierdie dataverwerking, Art 26 AVG. Die gesamentlike verantwoordelikheid is beperk tot die versameling van die data en die oordrag daarvan na Facebook. Die verwerking wat Facebook na die deurstuur uitgevoer het, is nie deel van die gesamentlike verantwoordelikheid nie. Die verpligtinge wat ons gesamentlik het, is uiteengesit in 'n ooreenkoms oor gesamentlike verwerking. Die bewoording van die ooreenkoms kan gevind word by:: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens hierdie ooreenkoms is ons verantwoordelik vir die verskaffing van inligting oor die beskerming van data wanneer u die Facebook-instrument gebruik en om die instrument op ons webwerf te implementeer op 'n manier wat veilig is onder die wet op databeskerming. Facebook is verantwoordelik vir die datasekuriteit van Facebook-produkte. Regte van betrokkenes, byvoorbeeld versoeke om inligting rakende die data wat op Facebook verwerk word, kan direk op Facebook aangevoer word. As u u data-onderwerp-regte by ons beweer, is ons verplig om dit aan Facebook deur te stuur.n.

Meer inligting oor die beskerming van u privaatheid vind u in Facebook se inligting oor databeskerming:https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kan ook die herbemarkingsfunksie aangepaste gehore gebruik in die advertensie-instellingsarea onderr https://www.facebook.com/ads/preferences/entry_productad_settings_screenen deaktiveer. Om dit te doen, moet u op Facebook aangemeld wees.

As u nie 'n Facebook-rekening het nie, kan u die gebruiksgebaseerde advertering van Facebook op die webwerf van die European Interactive Digital Advertising Alliance deaktiveer:http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Nuusbrief

Nuusbriefdatan

As u die nuusbrief wat op die webwerf aangebied word, wil ontvang, het ons 'n e-posadres van u nodig, sowel as inligting wat ons toelaat om te verifieer dat u die eienaar van die e-posadres is en dat u instem om die nuusbrief. Verdere data word nie versamel of slegs op 'n vrywillige basis versamel nie. Ons gebruik hierdie data uitsluitlik vir die versending van die gevraagde inligting en dra dit nie aan derde partye oor nie.

Die verwerking van die data wat in die registrasievorm vir die nuusbrief ingevoer is, vind uitsluitlik plaas op grond van u toestemming, art. 6, paragraaf 1, lit. 'n AVG. U kan u toestemming vir die stoor van die data, die e-posadres en die gebruik daarvan vir die versending van die nuusbrief te eniger tyd herroep, byvoorbeeld via die skakel vir intekening in die nuusbrief. Die herroeping van die wettigheid van die verwerkings wat reeds uitgevoer is, word nie beïnvloed nie.hrt.

Die data wat u by ons gestoor het vir die inskrywing op die nuusbrief, sal deur ons of die diensverskaffer van die nuusbrief gestoor word totdat u u inteken op die nuusbrief en sal uit die verspreidingslys van die nuusbrief geskrap word nadat u ingeteken het op die nuusbrief of na die doel opgehou het om te bestaan. Ons behou ons die reg voor om na eie goeddunke e-posadresse uit ons verspreidingslys van die nuusbrief te verwyder of te blokkeer binne die raamwerk van ons wettige belang ooreenkomstig Art. 6 Paragraaf 1 lit.

Nadat u uit die verspreidingslys van die nuusbrief verwyder is, kan u e-posadres deur ons of die nuusbriefdiensverskaffer in 'n swartlys gestoor word om toekomstige e-posse te voorkom. Die data van die swartlys sal slegs vir hierdie doel gebruik word en sal nie met ander data saamgevoeg word nie. Dit dien u belang sowel as ons belang in die nakoming van die wetlike vereistes by die versending van nuusbriewe, wettige belange in die sin van Art. 6 Paragraaf 1, lit. f AVG. Die berging in die swartlys is nie beperk tot tyd nie.. U kan beswaar maak teen die stoorplek, mits u belange swaarder weeg as ons wettige belange.

MailChimp

Hierdie webwerf gebruik die dienste van MailChimp om nuusbriewe te stuur. Die verskaffer is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VSA.

MailChimp is 'n diens waarmee onder meer die versending van nuusbriewe georganiseer en ontleed kan word. As u data invoer vir die ontvangs van die nuusbrief, bv. B. e-posadres, word dit op die MailChimp-bedieners in die VSA gestoor.t.

Met behulp van MailChimp kan ons ons nuusbriefveldtogte ontleed. Wanneer u 'n e-pos oopmaak wat met MailChimp gestuur word, word 'n lêer in die e-pos, bekend as 'n webbaken, gekoppel aan MailChimp se bedieners in die VSA. Op hierdie manier kan bepaal word of 'n nuusbriefboodskap geopen is en op watter skakels geklik is. Daarbenewens word tegniese inligting aangeteken bv. B. tyd van herwinning, IP-adres, blaaier tipe en bedryfstelsel. Hierdie inligting kan nie aan die onderskeie nuusbrief-ontvangers toegeken word nie. Dit word uitsluitlik gebruik vir die statistiese ontleding van nuusbriefveldtogte. Die resultate van hierdie ontledings kan gebruik word om toekomstige nuusbriewe beter aan te pas by die belange van die ontvangers.sen.

As u nie 'n ontleding deur MailChimp wil hê nie, moet u u inteken op die nuusbrief. Ons bied 'n skakel hiervoor in elke nuusbrief.

Die verwerking van data vind plaas op grond van u toestemming, Art. 6, paragraaf 1 lit. U kan hierdie toestemming te eniger tyd intrek deur u in te teken op die nuusbrief. Die herroeping van die wettigheid van die verwerkings wat reeds uitgevoer is, word nie beïnvloed nie.t.

Die data wat u by ons gestoor het vir die ontvangs van die nuusbrief, sal deur ons of die diensverskaffer van die nuusbrief gestoor word totdat u u inteken op die nuusbrief en van die verspreidingslys van die nuusbrief verwyder sal word nadat u u van die nuusbrief afgeteken het. Dit beïnvloed nie data wat ons vir ander doeleindes gestoor het nie.

Die data-oordrag na die VSA is gebaseer op die standaard kontraktuele bepalings van die EU-kommissie. Besonderhede kan hier gevind word:https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ enhttps://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Nadat u uit die verspreidingslys van die nuusbrief verwyder is, kan u e-posadres deur ons of die nuusbriefdiensverskaffer in 'n swartlys gestoor word om toekomstige e-posse te voorkom. Die data van die swartlys sal slegs vir hierdie doel gebruik word en sal nie met ander data saamgevoeg word nie. Dit dien u belang sowel as ons belang in die nakoming van die wetlike vereistes by die versending van nuusbriewe, wettige belange in die sin van Art. 6 Paragraaf 1, lit. f AVG. Die berging in die swartlys is nie beperk tot tyd nie.. U kan beswaar maak teen die stoorplek, mits u belange swaarder weeg as ons wettige belange.

Vir meer inligting, sien die bepalings oor databeskerming van MailChimp by:https://mailchimp.com/legal/terms/.

Sluiting van 'n dataverwerkingsooreenkoms

Ons het 'n sogenaamde dataverwerkingsooreenkoms met MailChimp gesluit waarin ons MailChimp verplig om ons kliënte se data te beskerm en nie aan derdes deur te gee nie.n.

8. Inproppe en gereedskap

Vimeo

Hierdie webwerf gebruik plugins van die video-portaal Vimeo. Die verskaffer is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VSA.

As u een van ons bladsye besoek met 'n Vimeo-video, word 'n verbinding met die Vimeo-bedieners bewerkstellig. Die Vimeo-bediener word ingelig watter van ons bladsye u besoek het. Vimeo kry ook u IP-adres. Dit geld ook as u nie by Vimeo aangemeld is nie of nie 'n Vimeo-rekening het nie. Die inligting wat deur Vimeo opgeteken is, word na die Vimeo-bediener in die VSA gestuur.

As u by u Vimeo-rekening aangemeld is, stel u Vimeo in staat om u navigeergedrag direk aan u persoonlike profiel toe te ken. U kan dit voorkom deur u Vimeo-rekening af te meld.

Vimeo gebruik koekies of vergelykbare herkenningstegnologieë, byvoorbeeld toestellevingerafdrukke, om webwerfbesoekers te erken.).

Vimeo word gebruik in die belang van 'n aantreklike aanbieding van ons aanlyn-aanbiedinge. Dit verteenwoordig 'n wettige belang in die sin van Art.6 Paragraaf 1 lit. die toestemming kan te eniger tyd herroep word.

Die data-oordrag na die VSA is gebaseer op die standaard kontraktuele bepalings van die EU-kommissie en volgens Vimeo op wettige sakebelange. Besonderhede kan hier gevind word:: https://vimeo.com/privacy.

Verdere inligting oor die hantering van gebruikersdata kan gevind word in Vimeo se databeskermingsverklaring by:https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts plaaslike hostingg)

Hierdie webwerf gebruik sogenaamde weblettertipes, wat deur Google verskaf word, vir die eenvormige vertoning van lettertipes. Die Google Fonts word plaaslik geïnstalleer. Daar is geen verbinding met Google-bedieners nie.

Vir meer inligting oor Google Web Fonts, sienhttps://developers.google.com/fonts/faq en in Google se privaatheidsbeleid:https://policies.google.com/privacyhldede.

Adobe-lettertipes

Hierdie webwerf gebruik Adobe-lettertipes vir die uniforme vertoning van sekere lettertipes. Die verskaffer is Adobe Systems Incorporated, Park Avenue 345, San Jose, CA 95110-2704, VSA Adobe.).

As u hierdie webwerf besoek, laai u blaaier die vereiste lettertipes direk vanaf Adobe om dit korrek op u toestel te kan vertoon. U blaaier skep 'n verbinding met Adobe se bedieners in die VSA. As gevolg hiervan verneem Adobe dat hierdie webwerf via u IP-adres verkry is. Volgens Adobe word geen koekies gestoor as die lettertipes beskikbaar is nie.

Die bewaring en ontleding van die data vind plaas op grond van artikel 6, paragraaf 1 letter f AVG. Die webwerfoperateur het 'n wettige belang in die uniforme weergawe van die lettertipe op sy webwerf. As 'n ooreenstemmende toestemming gevra word z. As u byvoorbeeld toestemming gee vir die stoor van koekies, vind verwerking uitsluitlik plaas op grond van artikel 6 (1) (a) AVG; die toestemming kan te eniger tyd herroep word.r.

Die data-oordrag na die VSA is gebaseer op die standaard kontraktuele bepalings van die EU-kommissie. Besonderhede kan hier gevind word:https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Vir meer inligting oor Adobe Fonts, besoek:https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

U kan die privaatheidsbeleid van Adobe vind by:https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

SoundCloud

Invoegsels van die sosiale netwerk SoundCloud SoundCloud Limited, Berners House, Bernersstraat 47-48, Londen W1T 3NF, Groot-Brittanje, kan op hierdie webwerf gevind word. geïntegreer word. U kan die SoundCloud-invoegtoepassings herken aan die SoundCloud-logo op die betrokke bladsye.n.

Wanneer u hierdie webwerf besoek, word 'n direkte verbinding tussen u blaaier en die SoundCloud-bediener tot stand gebring nadat die inprop geaktiveer is. SoundCloud ontvang die inligting dat u hierdie webwerf met u IP-adres besoek het. As u op die Like-knoppie of Share-knoppie klik terwyl u by u SoundCloud-gebruikersrekening aangemeld is, kan u die inhoud van hierdie webwerf met u SoundCloud-profiel koppel en / of deel. Dit stel SoundCloud in staat om u besoek aan hierdie webwerf aan u gebruikersrekening toe te ken. Ons wil daarop wys dat ons as verskaffer van die bladsye geen kennis dra van die inhoud van die versende data of die gebruik daarvan deur SoundCloud nie.ten.

Die bewaring en ontleding van die data vind plaas op grond van artikel 6, paragraaf 1 letter f AVG. Die webwerf-operateur het 'n wettige belang in die wydste moontlike sigbaarheid in sosiale media. As 'n ooreenstemmende toestemming gevra word z. As u byvoorbeeld toestemming gee vir die stoor van koekies, vind verwerking uitsluitlik plaas op grond van artikel 6 (1) (a) AVG; die toestemming kan te eniger tyd herroep word.r.

Vir meer inligting, sien die privaatheidsbeleid van SoundCloud by:https://soundcloud.com/pages/privacy.

As u nie wil hê dat SoundCloud u besoek aan hierdie webwerf aan u SoundCloud-gebruikersrekening moet toewys nie, moet u u by u SoundCloud-gebruikersrekening aanmeld voordat u die inhoud van die SoundCloud-inprop aktiveer.

9. Aanlynbemarkings- en geaffilieerde programmee

Amazon-geaffilieerde programm

Die operateurs van hierdie webwerf neem deel aan die Amazon EU-vennootprogram. Op hierdie webwerf integreer Amazon advertensies en skakels na die Amazon.de-bladsy, waaruit ons geld kan verdien deur advertensiekoste te vergoed. Om hierdie doel te gebruik, gebruik Amazon koekies of vergelykbare herkenningstegnologieë, bv. Vingerafdruk van toestelle, om die oorsprong van die bestellings op te spoor. Dit stel Amazon in staat om te herken dat u op die partnerskakel op hierdie webwerf geklik het.n.

Die bewaring en ontleding van die data vind plaas op grond van artikel 6, paragraaf 1 letter f AVG. Die webwerf-operateur het 'n wettige belang in die korrekte berekening van sy geaffilieerde fooi. As 'n ooreenstemmende toestemming gevra word z. As u byvoorbeeld toestemming gee vir die stoor van koekies, vind verwerking uitsluitlik plaas op grond van artikel 6 (1) (a) AVG; die toestemming kan te eniger tyd herroep word.r.

Verdere inligting oor Amazon se datagebruik kan gevind word in Amazon se privaatheidsbeleid:https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/reffooter_privacyieUTF8&nodeId33124012401.

WONN

As die operateur van hierdie webwerf neem ons deel aan die AWIN-geaffilieerde vennootprogram. Die operateur van die geaffilieerde netwerk is AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlyn, hierna: AWIN.N“).

As u op ons webwerf op 'n advertensie klik wat aan die vennootprogram deelneem en dan 'n transaksie doen, byvoorbeeld 'n aankoop, ontvang ons vergoeding hiervoor van AWIN. Hiervoor is dit nodig dat AWIN u kan identifiseer en verstaan dat u die betrokke produk raakgeloop het deur die advertensie wat by ons geplaas is en die voorafbepaalde transaksie gedoen het. Vir hierdie doel gebruik AWIN koekies of vergelykbare tegnologieë vir herkenning, byvoorbeeld vingerafdruk van toestelle.ein.

Die bewaring en ontleding van die data vind plaas op grond van artikel 6, paragraaf 1 letter f AVG. Die webwerf-operateur het 'n wettige belang in die korrekte berekening van sy geaffilieerde fooi. As 'n ooreenstemmende toestemming gevra word z. As u byvoorbeeld toestemming gee vir die stoor van koekies, vind verwerking uitsluitlik plaas op grond van artikel 6 (1) (a) AVG; die toestemming kan te eniger tyd herroep word.r.

Verdere inligting kan gevind word in die AWIN-databeskermingsverklaring by:https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung.

Gesamentlike verantwoordelikheid volgens Art. 26 AVG

Saam met AWIN en, indien van toepassing, met die adverteerder, is ons gesamentlik verantwoordelik vir die verwerking van data in verband met die vennootprogram. Die verpligtinge wat ons gesamentlik het, is uiteengesit in 'n ooreenkoms oor gesamentlike verwerking. Volgens hierdie ooreenkoms kan u as die betrokke persoon u bekommernisse rig aan enigeen wat verantwoordelik is. Die persoon wat eers aangespreek is, sal u versoek beantwoord. Elke persoon wat self verantwoordelik is, hou inligtingbeskerming in ooreenstemming met art. 13, 14 en 26 AVG en neem die nodige maatreëls om persoonlike data te beskerm en om aan die ander GDPR-regulasies in sy onderneming te voldoen. Die gesamentlike verwerkingskontrak kan gevind word in AWIN se GTC onder die volgende skakel:https://s3.amazonaws.com/docs.awin.com/Legal/Publishertermsandconditions2019DE.pdfE.pdf.

10. Verskaffers van e-handel en betalingr

Verwerking van kliënte- en kontrakdatan)

Ons versamel, verwerk en gebruik slegs persoonlike inligting vir sover dit nodig is vir die vestiging, inhoud of verandering van die regsverhouding. Dit word gedoen aan die hand van artikel 6, paragraaf 1, letter b AVG, wat die verwerking van gegewens toelaat om 'n kontrak of voor-kontraktuele maatreëls na te kom. Ons versamel, verwerk en gebruik persoonlike data oor die gebruik van hierdie webwerf se gebruiksdata slegs vir sover dit nodig is om die gebruiker in staat te stel om die diens te gebruik of om te faktureer.nen.

Die versamelde kliëntedata sal verwyder word nadat die bestelling voltooi is of die sakeverhouding beëindig is. Wettige bewaringstydperke bly nie beïnvloed nie.

Data-oordrag tydens die sluit van 'n kontrak vir aanlynwinkels, handelaars en versending van goedered

Ons stuur slegs persoonlike inligting aan derde partye oor indien dit nodig is in die konteks van kontrakverwerking, byvoorbeeld aan die maatskappy wat die aflewering van die goedere toevertrou, of die kredietinstelling wat die betalingsverwerking opdrag gee. 'N Verdere oordrag van die data vind nie plaas nie, of slegs as u uitdruklik ingestem het tot die oordrag. U data sal nie aan u derde partye oorgedra word sonder u uitdruklike toestemming nie, byvoorbeeld vir advertensiedoeleindes.

Die basis vir die verwerking van data is artikel 6 (1) (b) van die AVG, wat die verwerking van data toelaat om 'n kontrak of voor-kontraktuele maatreëls na te kom.

Data-oordrag tydens die sluit van 'n kontrak vir dienste en digitale inhoude

Ons stuur slegs persoonlike data aan derde partye oor indien dit nodig is in die konteks van kontrakverwerking, byvoorbeeld aan die kredietinstituut wat opdrag het om betalings te verwerk.

'N Verdere oordrag van die data vind nie plaas nie, of slegs as u uitdruklik ingestem het tot die oordrag. U data sal nie aan u derde partye oorgedra word sonder u uitdruklike toestemming nie, byvoorbeeld vir advertensiedoeleindes.

Die basis vir die verwerking van data is artikel 6 (1) (b) van die AVG, wat die verwerking van data toelaat om 'n kontrak of voor-kontraktuele maatreëls na te kom.

Betalingsdienste

Ons integreer betalingsdienste van derdeparty-ondernemings op ons webwerf. Wanneer u 'n aankoop by ons doen, sal u betalingsdata, bv. Naam, betaalbedrag, rekeningbesonderhede, kredietkaartnommer, deur die betalingsdiensverskaffer verwerk word vir die doel van betalingverwerking. Die onderskeie verskaffers se kontrak- en databeskermingsbepalings is op hierdie transaksies van toepassing. Die gebruik van betalingsdiensverskaffers is gebaseer op art. 6 par. 1 lit. b AVG-verwerking en in die belang van 'n gladde, gemaklike en veilige betalingsproses, art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. In soverre u toestemming vir sekere aksies aangevra word, is artikel 6 (1) (a) AVG die wettige basis vir die verwerking van data; Toestemmings kan te eniger tyd vir die toekoms herroep word.ufbar.

Ons gebruik die volgende betalingsdienste / betalingsdiensverskaffers op hierdie webwerf:

PayPal

Die verskaffer van hierdie betalingsdiens is PayPal Europe S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, hierna PayPal.Pal“).

Die data-oordrag na die VSA is gebaseer op die standaard kontraktuele bepalings van die EU-kommissie. Besonderhede kan hier gevind word:https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Besonderhede kan gevind word in PayPal se privaatheidsbeleid:https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Amazon Pay

Die verskaffer van hierdie betalingsdiens is Amazon Payments Europe S.C.A., 38 laan J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

Besonderhede oor hoe u data hanteer word, kan gevind word in die Amazon Pay-privaatheidsbeleid onder die volgende skakel:https://pay.amazon.de/help/201212490ldAPDELPADirectct.